Včerejší tornádo na Moravě zasáhlo i vinařství a dům našeho kamaráda vinaře Petra Marady v Mikulčicích.

Na pomoc Petrovi a jeho rodině probíhá sbírka na www.donio.cz. Prosím, bud’te solidární a přispějte. At‘ už přímo Petrovi nebo všem postiženým, kteří to opravdu potřebují.

Děkujeme Dobrý-ročník